Standard

Dạo này tâm trạng mình có nhiều biến động quá. Mình muốn tự quyết định mọi chuyện, nhưng biết là không thể? Mình muốn thử nhưng lại sợ ảnh hưởng đến nhiều người? Mình muốn bình tĩnh nhưng vào hoàn cảnh cụ thể lại chẳng thể làm được? Mình muốn…

Nhưng, mình cũng đã 28 tuổi rồi, không ai có thể quyết định thay cho mình và sống cuộc sống của mình được! Mong là mình sẽ có lựa chọn đúng đắn để không làm ai phiền lòng cả!

One response »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s