Buồn ngủ

Standard

Ngồi làm việc mà buồn ngủ quá đi mất. Hic, tối qua thì zai con tí lại dậy, khóc toáng lên, tuti rùi lại ngủ. Hic, càng ngày zai con càng nghiện tuti nặng thế cơ chứ. Chẳng biết làm thế nào mà cai được đây??? Sáng sớm, bố mẹ còn đang ngủ lăn lóc thì zai đã dậy, rùi vật bên nọ vật bên kia. Zai cũng không quấy lắm nhưng bố mẹ cũng chẳng thể nào ngủ được…Vậy là mẹ lại có một ngày đi làm sớm (gớm, nói là sớm chứ so với mọi người cũng chẳng sớm sủa gì đâu, nghĩ lại thấy xấu hổ với bản thân). Lại thấy nhớ zai con và cả zai to nữa…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s